json_encode($result);}else echo $result;}} ?> TỔ CHỨC KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN ...