json_encode($result);}else echo $result;}} ?> Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai với phong trào ...