Menu

Liên kết website

Facebook
Quản lý trường THPT
Trường kết nối
Báo Hà Tĩnh
Cổng thông tin điện tử Hà Tĩnh
Sở GD-ĐT Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 24h
Bộ Giáo Dục

Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu » Lịch sử nhà trường

Danh sách CB-GV-CNV qua các thời kỳ

Thứ năm - 08/11/2012 22:47

                 DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CNV QUA CÁC THỜI KỲ
 
 Tổ Toán:

 
TT
 
Họ và tên
Thời gian công tác tại MK Chức vụ đảm nhiệm Danh hiệu đã đạt được Đ/c nơi công tác hiện nay hoặc nghỉ hưu
1 Phan Xuân Ký 1972-1992 P.HT   Nghỉ hưu Tùng Ảnh
2 Nguyễn Văn Đạt 1972-1975 Tổ trưởng   Đã mất
3 Nghiêm Thị Nhiệm 1972-1975     Nghỉ hưu Huế
4 Bùi Ninh 1972-1974     Nghỉ hưu Đức La
5 Đào Tạo 1972-1974      
6 Hồ Huy Sơn 1972-1982     Nghỉ hưu Sơn Mỹ, HS
7 Hồ Thị Việt 1972-1977     Nghỉ hưu TP HCM
8 Phan Thị Lam 1972-1991     Nghỉ hưu Vinh
9 Phạm Thị Lý 1973-1991     Nghỉ hưu TT Đức Thọ
10 Phạm Thị Đông 1974-1990     Nghỉ hưu Trung Lễ
11 Nguyễn Tùy 1974-1978     Nghỉ hưu Đức Thủy
12 Nguyễn Yên 1974-1989     Đã mất
13 Nguyễn Lạng 1976-1982 Tổ trưởng   Nghỉ hưu Yên Hồ
14 Trần Viết Trí 1976-1978     Nghỉ hưu Đức Lâm
15 Nguyễn Hoàn 1976-1978     Nghỉ hưu Đức Thịnh
16 Trần Văn Cảnh 1976-1977     Nghỉ hưu Hương Khê
17 Nguyễn Ngọc Lan 1976-1984     Đã mất
18 Lương Xuân Cung 1977-1991 Tổ trưởng NGƯT Nghỉ hưu Tùng Ảnh
19 Phan Trọng Chí 1977-1991     Nghỉ hưu Tùng Ảnh
20 Bùi Xuân Vạn 1977-1993 Tổ trưởng GVG Nghỉ hưu TT Đức Thọ
21 Trần Thị Phượng 1981-1984     Nghỉ hưu Đắc Lắc
22 Nguyễn Xương 1982-1999 Tổ trưởng GVG Nghỉ hưu TP Vinh
23 Lê Quốc Tế 1982-2008     Nghỉ hưu Tùng Ảnh
24 Trần Viết Niệm 1982-2010 HT GVG Nghỉ hưu TT Đức Thọ
25 Bùi Dũng 1983-1986     Đức An
26 Phan Trọng Nhượng 1983-2009     Nghỉ hưu Tùng Ảnh
27 Nguyễn Ngọc Anh 1985-1999 Tổ trưởng   Đã mất
28 Nguyễn Trí Hiệp 1986-1997 HT NGND Nghỉ hưu TP Vinh
29 Nguyễn Quốc Hải 1986-2009 Tổ trưởng NGƯT Bộ GD và ĐT
30 Hoàng Tam Thức 1987-1991     THCS Trung Lễ
31 Nguyễn Thị Phương 1987-1991     Nghỉ hưu TT Đức Thọ
32 Thái Công Anh 1993- 2016 Tổ trưởng NGƯT Nghỉ hưu TT Đức Thọ
33 Võ Anh Dũng 1993- 2013     Nghỉ hưu TT Đức Thọ
34 Cao Thanh Trà 1994-2009     Nghỉ hưu TT Đức Thọ
35 Nguyễn T. Xuân Thiên 1994-1999     Nghỉ hưu Trường Sơn
36 Trần Ngọc Minh 1994- nay   GVG THPT Minh Khai
37 Trần Hiếu Học 1996- nay     THPT Minh Khai
38 Nguyễn Thị Hà Phương 1996-2010 P.HT   Công Đoàn GD VN
39 Mai Lan Hương 1998-2005     Đã mất
40 Đinh Thị Mỹ Xuyến 1999-2004     THPT Hồng Lam
41 Nguyễn T. Xuân Mỹ 2000- nay     THPT Minh Khai
42 Nguyễn T. Ngọc Diệp 2000- nay     THPT Minh Khai
43 Trần Thị Xuân Thủy 2001-2007     Đã mất
44 Đặng Huyền Phương 2001-2008     THPT Nguyễn Du, HT
45 Đào Quỳnh Như 2001-2005     THPT Hồng Lĩnh
46 Lê Thị Như Thủy 2004- nay  Tổ trưởng  CSTĐ THPT Minh Khai
47 Nguyễn T. Thanh Ngân 2006- nay     THPT Minh Khai
48 Phạm T. Phú Hà 2006- nay     THPT Minh Khai
49 Trần Thị Thanh 2007- nay     THPT Minh Khai
50 Phan T. Thanh Tân 2007- nay     THPT Minh Khai
51 Võ T. Hải Danh 2008- nay     THPT Minh Khai
52 Nguyễn Thị Thích 2008- nay     THPT Minh Khai
53 Nguyễn Quốc Hưng 2009- nay     THPT Minh Khai
54 Nguyễn Anh Tuân 2011- nay     THPT Minh Khai
55 Phạm Thị Bình 2012     THPT Minh Khai
 
 Tổ Ngữ Văn:

 
TT
 
Họ và tên
Thời gian công tác tại MK Chức vụ đảm nhiệm Danh hiệu đã đạt được Đ/c nơi công tác hiện nay hoặc nghỉ hưu
1 Trần Tấn Hành 1972-1976 Tổ trưởng GVG Đã mất
2 Phạm Thị Tố Nga 1972-1974     Nghỉ hưu Hà Nội
3 Nguyễn Thị Lựu 1972-1975     Nghỉ hưu H.g Nguyên
4 Nguyễn Phương 1972-1975     Nghỉ hưu Vinh
5 Nguyễn Hữu Đào 1972-1975     Nghỉ hưu Vinh
6 Nguyễn T Ngọc Lan 1972-1980     Nghỉ hưu Vinh
7 Nguyễn T. Minh Châu 1972-1975     Nghỉ hưu Vũng Tàu
8 Vũ T. Thu Thanh 1972-1983     Nghỉ hưu Hà Nội
9 Vũ Hữu Tình 1972-1980     Nghỉ hưu Hương Sơn
10 Phạm Khoản 1973-1976     Nghỉ hưu Hà Nội
11 Phan Thị Kim Chất 1974-2007   GVG Đã mất
12 Trần Xuân Quỳ 1976-1991 P.HT   Đã mất
13 Trần Văn Khoan 1976-2001 Tổ trưởng NGƯT Nghỉ hưu Đức Thọ
14 Nguyễn Mạnh Kha 1976-1982     Nghỉ hưu Thạch Hà
15 Phan Thái Hoa 1976-1982     Đồng Nai
16 Trần Thị Cầm 1976-1977     Hưng Nguyên
17 Đinh Sỹ Thuận 1976-1981     THPT Hồng Lĩnh
18 Đặng Huệ Phương 1976-2005     Nghỉ hưu TT Đức Thọ
19 Võ T. Tú Lan 1976-1991     Nghỉ hưu Tùng Ảnh
20 Phạm Thị Huyên 1977-2006     Nghỉ hưu Tùng Ảnh
21 Võ Hữu Định 1977-1987 P. HT   Đã mất
22 Phan Thành 1979-1990     Đồng Nai
23 Nguyễn T. Hải Lí 1979-1989     Đã mất
24 Bùi Xuân Tân 1981-2013 Tổ trưởng CSTĐ Nghỉ hưu TT Đức Thọ
25 Nguyễn Đình Long 1982-1995 HT   Nghỉ hưu TT Đức Thọ
26 Trần Quốc Vinh 1982-2009 Tổ trưởng GVG Nghỉ hưu Đức Long
27 Hà Thị Thành 1982-1991     Nghỉ hưu Đức Thọ
28 Nguyễn Chi Phương 1983-1990     Đã mất
29 Phan Thanh 1985-1991 P.HT   Đã mất
30 Trần Thị Thanh 1995-2000     Nghỉ hưu Đức Thọ
31 Nguyễn Tiến Thư 1997- 2015     Nghỉ hưu Đức Thọ
32 Trần Thị Thân 1997-2010     Nghỉ hưu TT Đức Thọ
33 Phan kim Thư 2000- nay     THPT Minh Khai
34 Lê Ngọc Trâm 2000- nay     THPT Minh Khai
35 Lê T. Diệu Thúy 2001- nay Tổ phó CSTĐ THPT Minh Khai
36 Thái T. Thanh Hoa 2001- nay  Tổ trưởng CSTĐ THPT Minh Khai
37 Trần Thị Thu Hiền 2002-2009     Sở VHDLTT Hà Tĩnh
38 Trần Thị Hương Giang 2003-2006     THPT Lê Quý Đôn
39 Lê T. Bích Thủy 2004- 2016     Nghỉ hưu TT Đức Thọ
40 Phan Hồng Cẩm 2006- nay       THPT Minh Khai
41 Đinh Thị Thảo 2008- nay     THPT Minh Khai
42 Trần T. Thu Hằng 2010- nay     THPT Minh Khai
43 Hoàng Thanh Tùng 2010- nay     THPT Minh Khai
44 Phan Hữu Quyền 2016 - nay Hiệu phó   THPT Minh Khai
 
Tổ Vật lý – KTCN:

 
TT
 
Họ và tên
Thời gian công tác tại MK Chức vụ đảm nhiệm Danh hiệu đã đạt được Đ/c nơi công tác hiện nay hoặc nghỉ hưu
1 Lê Đức Hóa 1972-1975     Nghỉ hưu Huế
2 Trần Hà 1972-1975     Nghỉ hưu Đăk lăk
3 Phạm Thị Huế 1972-1975     Nghỉ hưu Huế
4 Nguyễn Viết Quang 1972-1974     Nghỉ hưu Đức Quang ?
5 Nguyễn Cảnh Nguôn 1972-1975 Tổ trưởng   Nghỉ hưu Nghi Lộc,NA
6 Đoàn Dù 1973-1981     Đã mất
7 Bùi Bá Ngô 1975-1980     Nghỉ hưu TT Đức Thọ
8 Nguyễn T. Minh Đức 1975-2002     Nghỉ hưu Tùng Ảnh
9 Trương Nguyễn Vinh 1976-1999 Tổ trưởng   Nghỉ hưu TT Đức Thọ
10 Phan Thị Thuyết 1976-1979     Nghỉ hưu Nghi Xuân
11 Nguyễn Đức Chí 1977-1980     Nghỉ hưu Trường Sơn
12 Nguyễn Đức Trí 1977-1980     Nghỉ hưu Yên Hồ
13 Võ Thị Huệ 1980-1987     Nghỉ hưu Đức Thủy
14 Nguyễn Hữu Trí 1980-1990     Nghỉ hưu Hồng Lĩnh
15 Nguyễn Gia Cát 1980     Đã mất
16 Nguyễn Văn Bằng 1982-1993     Đã mất
17 Dương Thúc Trạch 1982-1993     Nghỉ hưu Vũng Tàu
18 Nguyễn Thế Tân 1983-2002 Tổ trưởng   Nghỉ hưu Đức Tùng
19 Lê Bá Thiện 1986-2008     Nghỉ hưu TT Đức Thọ
20 Văn Đình Thành 1986-1989     THPT Lê Hữu Trác I
21 Bùi Đông Bắc 1991- nay     THPT Minh Khai
22 Nguyễn Công Ất 1993-2006 P.HT NGƯT Sở GD – ĐT Hà Tĩnh
23 Đinh Quang Ấn 1993-2009 Tổ trưởng   Nghỉ hưu Đức Yên
24 Hoàng Thị Liên 1993-2007     Nghỉ hưu TT Đức Thọ
25 Hà Huy Minh 1995- 2014     Nghỉ hưu - Đức Thọ
26 Nguyễn Hà Minh 1997-2008     Sở GD – ĐT Hà Tĩnh
27 Nguyễn Ngọc Hoan 1998- nay HT CSTĐ THPT Minh Khai
28 Nguyễn Khoa Toàn 2001-2010 Tổ trưởng   TT KTTHHN&DN ĐT
29 Phan Sỹ Châu 2003-2014 P.HT CSTĐ THPT Hồng Lam 
30 Đinh   Văn  Cương 2004-2007     THPT Hồng Lĩnh
31 Nguyễn Hồng Phương 2005- nay     THPT Minh Khai
32 Phạm Văn Đồng 2006- nay     THPT Minh Khai
33 Nguyễn Quốc Giáp 2007- nay Tổ trưởng   THPT Minh Khai
34 Nguyễn Văn Công 2007- nay     THPT Minh Khai
35 Hoàng Thị Thắm 2008- nay     THPT Minh Khai
36 Đặng Thị Thu Hiền 2009- nay     THPT Minh Khai
37 Ngụy Khắc Trí 2009- nay Tổ phó   THPT Minh Khai
38 Phan Trung Thông 2010- nay     THPT Minh Khai
39 Nguyễn Thị Mỹ 2011- nay     THPT Minh Khai
 
 
Tổ Hóa Học:

 
TT
 
Họ và tên
Thời gian công tác tại MK Chức vụ đảm nhiệm Danh hiệu đã đạt được Đ/c nơi công tác hiện nay hoặc nghỉ hưu
1 Lê Thị Bát 1972-2003 Tổ trưởng GVG Nghỉ hưu Hà Nội
2 Trần Lê Đệ 1972-1990     Nghỉ hưu TT Đức Thọ
3 Phùng Văn Mỹ 1972-1974 P. HT   Nghỉ hưu TT Đức Thọ
4 Trần Thị Xuân 1972-1976     Nghỉ hưu Hồng Lĩnh
5 Lương Thị Hà 1973-1991     Nghỉ hưu Đồng Nai
6 Nguyễn Thị Sâm 1974-1976     Nghỉ hưu HN Nghệ An
7 Nguyễn Ngọc Thúc 1976-1980     Đã mất
8 Phạm Thị Hoài 1976-1981     Nghỉ hưu Quảng Trị
9 Trần Văn Ngụ 1981-1990 P.HT CSTĐ Nghỉ hưu Hồng Lĩnh
10 Nguyễn Đình Chi 1981-2013 Tổ trưởng GVG Nghỉ hưu TT Đức Thọ
11 Võ Thị Hồng Phúc 1983-1993     Nghỉ hưu Đà Nẵng
12 Nguyễn Thị Lan 1988-nay CT CĐ   THPT Minh Khai
13 Nguyễn Xuân Bình 1995 -2016   CSTĐ Nghỉ hưu - Tùng Ảnh.ĐT
14 Lê Thị Thu Hằng 1999-nay   CSTĐ THPT Minh Khai
15 Phạm Thị Hồng Minh 2002-2004     Hà Nội
16 Trần Quang Đạt 2003-nay     THPT Minh Khai
17 Trần Thị Thanh Lê 2007-nay     THPT Minh Khai
18 Phan Thanh Nam 2009-nay   CSTĐ THPT Minh Khai
19 Phan Kim Ngân 2013     THPT Minh Khai
 
Tổ Sinh vật - KTNN:

 
TT
 
Họ và tên
Thời gian công tác tại MK Chức vụ đảm nhiệm Danh hiệu đã đạt được Đ/c nơi công tác hiện nay hoặc nghỉ hưu
1 Phạm Quang Dật 1972-1977 BT Đoàn   Nghỉ hưu TT Đức Thọ
2 Nguyễn Tôn Hiền 1972-1977 Tổ trưởng   Nghỉ hưu Bình Dương
3 Nguyễn Thị Hà Thanh 1972-1992     Nghỉ hưu Tùng Ảnh
4 Phan Thị Thanh Mai 1972-1982     Nghỉ hưu TP HCM
5 Đậu Ngọc Hạnh 1972-1986 BT Đoàn   Nghỉ hưu Hồng Lĩnh
6 Phan Duy Chữ 1974-2005 Tổ trưởng   Nghỉ hưu Tùng Ảnh
7 Nguyễn Thị Hạnh 1977-1992     Nghỉ hưu Tùng Ảnh
8 Nguyễn Trí Đằng 1977-1978     Nghỉ hưu TT Đức Thọ
9 Phạm Thị Đường 1980-2004     Nghỉ hưu TT Đức Thọ
10 Hồ Sỹ Đàn 1981-2002 Tổ trưởng GVG Nghỉ hưu Hương Sơn
11 Phạm Thị Mai Hương 1983-2006     Nghỉ hưu TT Đức Thọ
13 Bùi Đắc Thanh 1983-2001     Nghỉ hưu TT Đức Thọ
14 Hoàng Thị Kim Dung 2001- nay     THPT Minh Khai
15 Lê Thị Minh Phượng 2003- nay P.HT CSTĐ THPT Minh Khai
16 Nguyễn Ánh Hồng 2003- nay Tổ Tr, BT Đoàn THPT Minh Khai
17 N. T. Hương Giang 2004- nay     THPT Minh Khai
18 Phạm Hoài Hương 2004- nay     THPT Minh Khai
19 Nguyễn Thị Hán 2006- nay     THPT Minh Khai
20 Đinh Thanh Sơn 2007-2011     THPT Trần Phú
21 Phan Thị Bích Hồng 2007- nay     THPT Minh Khai
22 Trần Thị Mai 2009- nay     THPT Minh Khai
23 Hoàng Thị Mỹ Hạnh 2010- nay     THPT Minh Khai
24 Bùi Thị Thanh Nga 2011- nay     THPT Minh Khai
 
Tổ Lịch sử:

 
TT
 
Họ và tên
Thời gian công tác tại MK Chức vụ đảm nhiệm Danh hiệu đã đạt được Đ/c nơi công tác hiện nay hoặc nghỉ hưu
1 Trương Minh Mẫn 1972-1975     Nghỉ hưu Ninh Bình
2 Nguyễn Thị Hà 1975-2006     Nghỉ hưu TT Đức Thọ
3 Đoàn Chính Quy 1976-2010 Tổ trưởng GVG Nghỉ hưu Sơn Long,HS
4 Nguyễn Vĩnh Liên 1976-1995     Nghỉ hưu TP HCM
5 Lê Thế Điện 1995-2012   GVG Nghỉ hưu Vũng Tàu
6 Phan Chung 2001-2009     Nghỉ hưu TT Đức Thọ
7 Phạm Thị Quỳnh 2005- nay     THPT Minh Khai
8 Lê Thanh Hà 2006- nay     THPT Minh Khai
9 Nguyễn Bích Hằng 2007- nay     THPT Minh Khai
10 Tống Phú Sa 2008- nay Tổ trưởng   THPT Minh Khai
11 Nguyễn Hoa   Khôi 2010- nay  Tổ phó   THPT Minh Khai
12 Trần Thị Hồng Cẩm 2012- nay     THPT Minh Khai
 
Tổ Địa – GDCD:

 
TT
 
Họ và tên
Thời gian công tác tại MK Chức vụ đảm nhiệm Danh hiệu đã đạt được Đ/c nơi công tác hiện nay hoặc nghỉ hưu
1 Hà Huy Khuyến 1972-1983 HT   Đã mất
2 Trần Thị Tích 1972-1975 Gv Địa lý   Nghỉ hưu TP HCM
3 Nguyễn Lộc 1972-1973 BT Chi bộ   Nghỉ hưu TP Vinh
4 Bùi Phú 1972-1987 TK CĐ   Đã mất
5 Bùi Ngọc Hồng 1972-1986 CT CĐ   Nghỉ hưu Hồng Lĩnh
6 Phan Thị Toàn 1973-1978 Gv Địa lý   Nghỉ hưu Hà Nội
7 Trần Thị Cẩm 1975-1996 Gv Địa lý   Nghỉ hưu Hồng Lĩnh
8 Võ Khắc Lục 1977-1988 Gv GDCD   Nghỉ hưu Yên Hồ
9 Bùi Đình Hồng 1980-1985 Gv Địa lý   Nghỉ hưu Yên Hồ
10 Phạm Lê Chinh 1981-2006 Gv GDCD   Đã mất
11 Nguyễn Quốc Lập 1983-2007 TTCM GVG Nghỉ hưu Tùng Ảnh
12 Lê Văn Hải 1983-2009 Tổ phó GVG Nghỉ hưu Tùng Ảnh
13 Đinh Thị Xuân Hoa 1997-2006 Gv Địa lý   THPT Lý Tự Trọng
14 Phạm Thị Diệu Thúy 2000-nay Gv GDCD   THPT Minh Khai
15 Nguyễn Thị Thuận An 2001- nay Gv Địa lý   THPT Minh Khai
16 Phan Thị Thanh Hương 2001- nay Tổ phó   THPT Minh Khai
17 Dương Du 2002- nay TTCM   THPT Minh Khai
18 Phan Văn Hải 2004-2010 Gv Địa lý   Đồng Nai
19 Bùi Thị Yến Oanh 2005- nay Gv GDCD   THPT Minh Khai
20 Cao Thị Mai Hương 2007-2011 Tổ phó   Vũng Tàu
21 Võ Thị Minh Châu 2007- nay Gv GDCD   THPT Minh Khai
22 Hoàng T. Minh Nguyệt 2008- nay Gv Địa lý   THPT Minh Khai
23 Phan Thị Hương 2011-nay Gv Địa lý   THPT Minh Khai
24 Trương Thị Quy 2011- nay Gv Địa lý   THPT Minh Khai
25 Nguyễn Thị Minh Hoa 2011- nay Gv GDCD   THPT Minh Khai
 
Tổ Thể dục:

 
TT
 
Họ và tên
Thời gian công tác tại MK Chức vụ đảm nhiệm Danh hiệu đã đạt được Đ/c nơi công tác hiện nay hoặc nghỉ hưu
1 Đậu Anh Thư 1972-1993 Tổ tưởng   Đã mất
2 Trần Thị Mai 1972-1975     Nghỉ hưu Quảng trị
3 Trần Văn Sâm 1974-1978     Nghỉ hưu Quảng trị
4 Lê Thị Thảo 1976-1978     TTDN- Nghệ an
5 Trần Thị Thu Hiền 1976-1979     Nghỉ hưu Hương sơn
6 Phan Trọng Châu 1976-1978     Nghỉ hưu Hương sơn
7 Bành Thị Bé 1978-1981     Nghỉ hưu Tùng ảnh
8 Trần Văn Mậu 1979-1986 Tổ trưởng   Nghỉ hưu TT Đức Thọ
9 Trần Văn Hải 1981-2008 Tổ trưởng   Nghỉ hưu TT Đức Thọ
10 Trần Mạnh Tường 1991-nay Tổ trưởng CSTĐ THPT Minh Khai
11 Nguyễn Tiến Huệ 1994-2015 Tổ phó   Nghỉ hưu - Đức Thọ
12 Trần Hải Thìn 2000-nay     THPT Minh Khai
13 Nguyễn Thị Trâm 2002-nay     THPT Minh Khai
14 Nguyễn Thị Trầm 2005-nay     THPT Minh Khai
15 Phan Xuân Trường 2007-nay     THPT Minh Khai
16 Nguyễn Đức Hoài 2007-nay     THPT Minh Khai
17 Trần Đăng Quang 2009-nay     THPT Minh Khai
 
Tổ Ngoại Ngữ:

 
TT
 
Họ và tên
Thời gian công tác tại MK Chức vụ đảm nhiệm Danh hiệu đã đạt được Đ/c nơi công tác hiện nay hoặc nghỉ hưu
1 Trần Sĩ Thiệu 1972-1977     Nghỉ hưu Can Lộc
2 Phạm Khôi 1972-1978     Đã mất
3 Nguyễn Văn Lương 1974-1976     Nghỉ hưu Nam Đàn
4 Phạm Lê Chinh 1974-1980     Đã mất
5 Trần Văn Hải 1977-1980     Nghỉ Hưu TT Đức Thọ
6 Đoàn Quang Nhạc 1981-1994 Tổ trưởng   Nghỉ Hưu Hương Sơn
7 Trần Văn Ích 1981-1991     Nghỉ Hưu Hương Sơn
8 Phan Quý Hiên 1982-1991     Nghỉ Hưu Hương Sơn
9 Trần Đình Hà 1984-1987     Nghệ An
10 Phan Thị Lài 1987-2011 Tổ trưởng   Nghỉ Hưu Tùng Ảnh
11 Kiều Thị Xoan 1994-1997     THPT Hồng Lĩnh
12 Trần Anh Hào 1996-nay     THPT Minh Khai
13 Trần Thị Ái Lê 1996-nay Tổ trưởng   THPT Minh Khai
14 Hà Thị Thanh Vân 1997-nay     THPT Minh Khai
15 Nguyễn Đình Giáp 1997-nay     THPT Minh Khai
16 Trần Thị Thu Hiền 1998-2003     THPT Lý Tự Trọng
17 Lê Thị Hương Sen 2000-2002     Tiệp Khắc
18 Lê Thị Hải Thiều 2001-2004     Thanh Hóa
19 Võ Thị Thu Hiền 2003-nay     THPT Minh Khai
20 Lê Thế Long 2004-nay P. HT CSTĐ THPT Minh Khai
21 Nguyễn Nam Thúy 2004-nay Tổ phó   THPT Minh Khai
22 Nguyễn Thị Thủy 2007-nay     THPT Minh Khai
23 Phan Thị Loan 2006-nay     THPT Minh Khai
24 Đào Thị Hằng 2010-nay     THPT Minh Khai
25 Đinh Thị Thanh Huyền 2011-nay     THPT Minh Khai
 
Tổ CNTT:

 
TT
 
Họ và tên
Thời gian công tác tại MK Chức vụ đảm nhiệm Danh hiệu đã đạt được Đ/c nơi công tác hiện nay hoặc nghỉ hưu
1 Phan Trọng Nhượng 2008-2009 Tổ trưởng   Nghỉ hưu Tùng Ảnh
2 Trần Văn Diên 2002-nay Tổ trưởng GVG THPT Minh Khai
3 Phạm Thanh Nga 2004-nay     THPT Minh Khai
4 Nguyễn Thị Thu Hiền 2007-nay     THPT Minh Khai
5 Nguyễn Lan Hương 2007-nay Tổ phó GVG THPT Minh Khai
6 Trần Văn Ánh 2008-nay  Tổ phó   THPT Minh Khai
7 Nguyễn T.Thanh Bình 2008-nay     THPT Minh Khai
8 Nguyễn Phương Thanh 2011-nay     THPT Minh Khai
 
Tổ Văn phòng:

 
TT
 
Họ và tên
Thời gian công tác tại MK Chức vụ đảm nhiệm Danh hiệu đã đạt được Đ/c nơi công tác hiện nay hoặc nghỉ hưu
1 Nguyễn Thị Huệ 1972-1975 Kế toán   Nghỉ hưu Thịnh Lộc
2 Nguyễn Tùng 1972-1976 TQ   Đã mất
3 Lê Thư 1972-1988 Văn thư   Nghỉ hưu SơnTrà, HS
4 Đào Quyến 1972-1976 Văn thu   Nghỉ hưu Đức Dũng
5 Nguyễn Thị Xoan 1972-1976 Cấp dưỡng   Đã mất
6 Bùi Thị An 1972-1976 Cấp dưỡng   Nghỉ hưu Tùng Ảnh
7 Phùng Thị Bích 1974-1988 Cấp dưỡng   Nghỉ hưu Đức Yên
8 Lê Thị Bồng 1974-1993 Văn thư   Nghỉ hưu TP HCM
9 Lê Thị Lan 1975-1988 Cấp dưỡng   Nghỉ hưu Hồng Lĩnh
10 Đinh Thị Thanh 1975-1990 Kế toán   Nghỉ hưu Đức Yên
11 Lê Thị Khánh Vân 1976-1990 Giữ trẻ   Nghỉ hưu Tùng Ảnh
12 Hoàng Thị Tảo 1976-2002 Tổ trg, TQ   Nghỉ hưu Tùng Ảnh
13 Phan Thị Lạc 1977- ? Giữ trẻ   Nghỉ hưu Đức Thủy
14 Trần Thị Phụ 1977- ? Giữ trẻ   Nghỉ hưu Tùng Ảnh
15 Trần Thị Quang 1977-2011 TB-TV   Nghỉ hưu Tùng Ảnh
16 Lê Văn Luyện 1978-1990 Văn thư   Nghỉ hưu Đức Long
17 Lê Văn Tạo 1980-1989 Văn thư   Nghỉ hưu TP Vũng tàu
18 Trương Ng. Thu Thủy 1993-nay Tổ trưởng   THPT Minh Khai
19 Đinh Thị Vân 1994-1996 TQ   Nghỉ hưu Đức Thủy
20 Bùi Thị Nguyệt Huyền 1996-nay Tổ phó   THPT Minh Khai
21 Cao Thị Phương 2003-nay CB TV   THPT Minh Khai
22 Ng. Phan Quỳnh Nga 2008-nay CB TB   THPT Minh Khai
23 Trần Thị Kim Cúc 2010-nay CB TB   THPT Minh Khai
24 Trần Thị Phương 2010-nay CB YT   THPT Minh Khai
25 Nguyễn Văn Nuôi 1977 Bảo vệ   Đã mất
26 Hoàng Văn Đồng 1978 Bảo vệ   Tùng Ảnh
27 Phạm Văn Ngọ 1980 Bảo vệ   Đã mất
28 Nguyễn Văn Mai 1983 Bảo vệ   Tùng Ảnh
29 Trần Văn Đại 1988 Bảo vệ   Tùng Ảnh
30 Phan Đức Lâm 1993-2005 Bảo vệ   Nghỉ hưu TT Đức Thọ
31 Phan Văn Lý 1990-1995 Bảo vệ   Nghỉ hưu Tùng Ảnh
32 Nguyễn Xuân Lân 1995-nay Bảo vệ   THPT Minh Khai
33 Phan Văn Nhã 2005-nay Bảo vệ   THPT Minh Khai
34 Nguyễn Ngọc Dũng 2008-nay Bảo vệ   THPT Minh Khai

Tác giả bài viết: THPT Minh Khai

Nguồn tin: THPT Minh Khai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HÌNH ẢNH

 
Minh Khai xưa và nay
10 photos | 17633 view
 
hinhanh_tochuc
-1 photos | 18561 view

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hotline:0936200052

Đăng nhập thành viên

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện website thế nào ?

Quá đẹp

Đẹp

Bình thường

Cần chỉnh sửa lại

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 18

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 48307

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2132703